Razer Synapse 3.7.0630.062903

Razer Synapse 3.7.0630.062903

Razer USA Ltd. – 6,4MB – Shareware
Razer Synapse là một ứng dụng từ Razer tương thích với các thiết bị ngoại vi từ nhà sản xuất nói trên. Sau khi thiết lập chuột, bàn phím hoặc sản phẩm Razer khác, hệ thống sẽ tự động gửi tệp cấu hình lên đám mây để người dùng tải xuống từ bất kỳ máy tính nào khác.

Tổng quan

Razer Synapse là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi Razer USA Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.293 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Razer Synapse là 3.7.0630.062903, phát hành vào ngày 05/07/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 06/05/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 3.7.0630.062903, được sử dụng bởi 48 % trong tất cả các cài đặt.

Razer Synapse đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 6,4MB.

Razer Synapse Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho Razer Synapse!

Cài đặt

người sử dụng 2.293 UpdateStar có Razer Synapse cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Razer USA Ltd.
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại